Qin Qin Li

Li Qin Qin

 • Nome: Li Qin Qin
 • Native name: 李勤勤
 • Nacionalidade: Chinese
 • Gênero: Female
 • Nascido: Maio 2, 1962
 • Idade: 62
Add Biography
Drama
Ano Título # Papel Classificação
TBA Huo Diao Zhe
Chinese Drama, 0000, 36 eps
Lin Jing Xiang (Convidado)
36
Lin Jing Xiang
Convidado
0.0
TBA Zhuo Zhuo Shao Hua
Chinese Drama, 0000, 40 eps
Mother Chen (Papel Secundário)
40
Mother Chen
Papel Secundário
0.0
2024 Growing Pains of Swordsmen
Chinese Drama, 2024, 51 eps
Guo Da Shen Er (Papel Secundário)
51
Guo Da Shen Er
Papel Secundário
7.3
2024 San Ke Shu
Chinese Drama, 2024, 39 eps
Liu Gui Ying (Convidado)
39
Liu Gui Ying
Convidado
7.9
2024 Shao Ye He Wo
Chinese Drama, 2024, 12 eps
[Liu Bo's mother] (Papel Secundário)
12
[Liu Bo's mother]
Papel Secundário
6.3
2024 The Sham
Chinese Drama, 2024, 9 eps
Zhen Fan Yin (Papel Secundário)
9
Zhen Fan Yin
Papel Secundário
0.0
2024 Policeman's Days
Chinese Drama, 2024, 24 eps
Lin Chun Miao (Papel Secundário)
24
Lin Chun Miao
Papel Secundário
0.0
2023 Promised Happiness
Chinese Drama, 2023, 32 eps
Jin Feng (Papel Secundário)
32
Jin Feng
Papel Secundário
6.4
2023 White Castle
Chinese Drama, 2023, 40 eps
Grandma Liu (Papel Secundário)
40
Grandma Liu
Papel Secundário
7.6
2023 Gone Grandma
Chinese Drama, 2023, 18 eps
Yuan Zhang (Papel Secundário)
18
Yuan Zhang
Papel Secundário
7.9
2022 Lei básica do Gênio
Chinese Drama, 2022, 34 eps
Dang Ai Ping (Papel Secundário)
34
Dang Ai Ping
Papel Secundário
8.1
2022 San Quan Xi Nuan
Chinese Drama, 2022, 27 eps
Sun Mei Ju (Papel Secundário)
27
Sun Mei Ju
Papel Secundário
10.0
2022 Médico Legista Dr. Qin: O Leitor de Mentes
Chinese Drama, 2022, 28 eps
[An Ran's biological mother] (Ep. 28) (Convidado)
28
[An Ran's biological mother] (Ep. 28)
Convidado
7.8
2022 Esquerda Direita
Chinese Drama, 2022, 34 eps
[Xiao Lu's mother] (Papel Secundário)
34
[Xiao Lu's mother]
Papel Secundário
8.2
2022 Como Desejarmos
Chinese Drama, 2022, 31 eps
Lu Yu Fen (Papel Secundário)
31
Lu Yu Fen
Papel Secundário
7.7
2021 Red Flag Canal
Chinese Drama, 2021, 31 eps
Shui Sheng Niang (Papel Secundário)
31
Shui Sheng Niang
Papel Secundário
7.6
2021 Promise
Chinese Drama, 2021, 36 eps
{Xiang Wang} (Papel Secundário)
36
{Xiang Wang}
Papel Secundário
7.7
2019 Sob o Poder
Chinese Drama, 2019, 55 eps
Madam Yuan Chen [adopted Jin Xia] (Papel Secundário)
55
Madam Yuan Chen [adopted Jin Xia]
Papel Secundário
8.4
2019 Second Time Is a Charm
Chinese Drama, 2019, 57 eps
Gu Ying (Papel Secundário)
57
Gu Ying
Papel Secundário
7.6
2019 Academia Militar Arsenal
Chinese Drama, 2019, 48 eps
Her Ladyship Rong (Convidado)
48
Her Ladyship Rong
Convidado
8.5
2019 Hi Inn
Chinese Drama, 2019, 16 eps
[Juliet's mother] (Convidado)
16
[Juliet's mother]
Convidado
0.0
2019 Our Life is Full of Sunshine
Chinese Drama, 2019, 28 eps
[Fan's mother] (Papel Secundário)
28
[Fan's mother]
Papel Secundário
0.0
2019 The World is Not Fraudulent
Chinese Drama, 2019, 40 eps
Wan Hong Li (Papel Secundário)
40
Wan Hong Li
Papel Secundário
7.4
2019 My Enemy, My Neighbour
Chinese Drama, 2019, 30 eps
Mother Pan (Papel Secundário)
30
Mother Pan
Papel Secundário
7.2
2018 The King of Guns
Chinese Drama, 2018, 40 eps
Matriach Bai (Papel Secundário)
40
Matriach Bai
Papel Secundário
7.5
2018 Lorde das Trevas
Chinese Drama, 2018, 48 eps
Lady Yang [Yang Lin's wife] (Papel Secundário)
48
Lady Yang [Yang Lin's wife]
Papel Secundário
7.9
2018 A Family Has Children In The First Place
Chinese Drama, 2018, 100 eps
Auntie Xie Li (Papel Secundário)
100
Auntie Xie Li
Papel Secundário
8.8
2018 Happiness Together
Chinese Drama, 2018, 43 eps
Weng Li Rong (Papel Secundário)
43
Weng Li Rong
Papel Secundário
7.0
2017 Surgeons
Chinese Drama, 2017, 44 eps
Chen Jing Ping (Convidado)
44
Chen Jing Ping
Convidado
8.1
2017 Legend of Night
Chinese Drama, 2017, 39 eps
Aunt Qi (Papel Secundário)
39
Aunt Qi
Papel Secundário
7.7
2016 We Fall in Love
Chinese Drama, 2016, 58 eps
Sister Wang (Papel Secundário)
58
Sister Wang
Papel Secundário
7.2
2016 Why Get Married
Chinese Drama, 2016, 42 eps
[woman at the Civil Affairs Bureau] (Convidado)
42
[woman at the Civil Affairs Bureau]
Convidado
8.4
2016 Legend of Nine Tails Fox
Chinese Drama, 2016, 37 eps
Queen Mother (Tale 03) (Papel Secundário)
37
Queen Mother (Tale 03)
Papel Secundário
7.4
2015 Running After The Love
Chinese Drama, 2015, 58 eps
[Ding's Mother] (Papel Secundário)
58
[Ding's Mother]
Papel Secundário
5.9
2015 Flowers Bloom In Winter
Chinese Drama, 2015, 34 eps
[Landlady] (Papel Secundário)
34
[Landlady]
Papel Secundário
8.2
2015 Qin Qing Nuan Wo Xin
Chinese Drama, 2015, 35 eps
Liu Ping (Papel Secundário)
35
Liu Ping
Papel Secundário
0.0
2014 Reunion Dinner
Chinese Drama, 2014, 45 eps
[Xiao Xue's mother] (Papel Secundário)
45
[Xiao Xue's mother]
Papel Secundário
8.2
2014 Our Second Child
Chinese Drama, 2014, 33 eps
[Zheng Ye Feng's mother] (Papel Secundário)
33
[Zheng Ye Feng's mother]
Papel Secundário
4.0
2013 8090 Xiang Qian Chong
Chinese Drama, 2013, 40 eps
Mother Yu (Papel Secundário)
40
Mother Yu
Papel Secundário
8.0
2013 Protect Love Fearlessly
Chinese Drama, 2013, 36 eps
Auntie (Papel Secundário)
36
Auntie
Papel Secundário
10.0
2012 Rules Before A Divorce
Chinese Drama, 2012, 34 eps
Wang Qiang (Papel Secundário)
34
Wang Qiang
Papel Secundário
7.4
2012 Atualize 3 + 7
Chinese Drama, 2012, 10 eps
{The Wedding}[Xia Tian's aunt] (Papel Secundário)
10
{The Wedding}[Xia Tian's aunt]
Papel Secundário
6.9
2012 We Love You, Mr. Jin
Chinese Drama, 2012, 40 eps
[Xiao Mi's aunt] (Papel Secundário)
40
[Xiao Mi's aunt]
Papel Secundário
8.1
2011 My Mom and My Mother-in-Law
Chinese Drama, 2011, 30 eps
[Chen Da Ke's mother-in-law] (Papel Principal)
30
[Chen Da Ke's mother-in-law]
Papel Principal
7.3
2011 Jianghu Mystery
Chinese Drama, 2011, 32 eps
[Brothel keeper] (Papel Secundário)
32
[Brothel keeper]
Papel Secundário
10.0
2010 Tea House
Chinese Drama, 2010, 39 eps
[Song Er's grandma] (Papel Secundário)
39
[Song Er's grandma]
Papel Secundário
7.7
2010 Notice of Missing Person
Chinese Drama, 2010, 26 eps
[Wei's wife] (Papel Secundário)
26
[Wei's wife]
Papel Secundário
0.0
2010 Schemes of a Beauty
Chinese Drama, 2010, 40 eps
Jin Zhi (Papel Secundário)
40
Jin Zhi
Papel Secundário
7.8
2009 Nu Ren De Zhan Zheng
Chinese Drama, 2009, 33 eps
[Stepmom] (Papel Secundário)
33
[Stepmom]
Papel Secundário
6.8
2009 Pan Nv
Chinese Drama, 2009, 30 eps
(Papel Secundário)
30
Papel Secundário
0.0
2007 Snow Is Burning
Chinese Drama, 2007, 32 eps
Zhao Yu Qin [Luo Rou's mother] (Ep. 1-3) (Convidado)
32
Zhao Yu Qin [Luo Rou's mother] (Ep. 1-3)
Convidado
8.0
2006 Silent Tears
Chinese Drama, 2006, 34 eps
[Aunt] (Papel Secundário)
34
[Aunt]
Papel Secundário
6.8
2006 The Little Fairy
Chinese Drama, 2006, 39 eps
Dong Wen Pin (Papel Secundário)
39
Dong Wen Pin
Papel Secundário
7.7
2006 Vigorous Life
Chinese Drama, 2006, 32 eps
Tian Feng Ju [Tian Feng Shou's sister] (Papel Secundário)
32
Tian Feng Ju [Tian Feng Shou's sister]
Papel Secundário
5.0
2006 Lu Xiang Dai
Chinese Drama, 2006, 19 eps
Song Ya Mei (Papel Principal)
19
Song Ya Mei
Papel Principal
0.0
2005 Moment in Peking
Chinese Drama, 2005, 44 eps
Lady Niu (Papel Secundário)
44
Lady Niu
Papel Secundário
6.7
2005 Who Will Pay For Love
Chinese Drama, 2005, 20 eps
[Female Vice President] (Papel Secundário)
20
[Female Vice President]
Papel Secundário
0.0
2005 Home With Kids
Chinese Drama, 2005, 367 eps
Ai Yan (Papel Secundário)
367
Ai Yan
Papel Secundário
8.2
2005 Feng Yu Xi Guan
Chinese Drama, 2005, 40 eps
Lady Liang (Papel Secundário)
40
Lady Liang
Papel Secundário
6.0
2004 Ba Shi Jing Tan
Chinese Drama, 2004, 24 eps
[Shun Cai's wife] (Papel Secundário)
24
[Shun Cai's wife]
Papel Secundário
0.0
2004 Hero of the Year
Chinese Drama, 2004, 32 eps
Si Xiao Hui (Papel Secundário)
32
Si Xiao Hui
Papel Secundário
10.0
2004 The Last Concubine
Chinese Drama, 2004, 40 eps
Widow Ma Er (Papel Secundário)
40
Widow Ma Er
Papel Secundário
0.0
2004 The Legend of Great Song
Chinese Drama, 2004, 36 eps
Lady Yu (Papel Secundário)
36
Lady Yu
Papel Secundário
8.0
2003 Da Zhai Men 2
Chinese Drama, 2003, 32 eps
Tang You Qiong (Papel Secundário)
32
Tang You Qiong
Papel Secundário
10.0
2003 Black Eyes
Chinese Drama, 2003, 23 eps
Ling Yu Zhen (Papel Secundário)
23
Ling Yu Zhen
Papel Secundário
0.0
2001 Laughing in the Wind
Chinese Drama, 2001, 40 eps
Ding Yi [Master] (Papel Secundário)
40
Ding Yi [Master]
Papel Secundário
7.8
Filme
Ano Título Papel Classificação
TBA 749 Bureau
Chinese Movie, 0000,
(Papel Secundário)
Papel Secundário
0.0
TBA Snow Warrior
Chinese Movie, 0000,
President Li (Papel Secundário)
President Li
Papel Secundário
0.0
2024 Long Live Friendship
Chinese Movie, 2024,
[Lin Qiao's mother] (Papel Secundário)
[Lin Qiao's mother]
Papel Secundário
0.0
2023 Tong Nian Kuai Le
Chinese Movie, 2023,
Teacher Niu (Convidado)
Teacher Niu
Convidado
7.0
2023 Hui Hun Zhi Ye
Chinese Movie, 2023,
[Meng Yu's Mother] (Papel Secundário)
[Meng Yu's Mother]
Papel Secundário
6.4
2023 Light of the White Tower
Chinese Movie, 2023,
Gu Wen Hui (Papel Secundário)
Gu Wen Hui
Papel Secundário
7.6
2021 You Yidian Xindong
Chinese Movie, 2021,
[Chen Ran's Mother] (Papel Secundário)
[Chen Ran's Mother]
Papel Secundário
7.3
2021 Thaiflavor
Chinese Movie, 2021,
(Papel Principal)
Papel Principal
0.0
2021 Miss Mom
Chinese Movie, 2021,
[Wang Zhao's Mother] (Papel Secundário)
[Wang Zhao's Mother]
Papel Secundário
7.2
2019 Contractual Maid Housekeeper
Chinese Movie, 2019,
Chairman Xu (Papel Secundário)
Chairman Xu
Papel Secundário
6.9
2019 Message from Battlefield
Chinese Movie, 2019,
You Qian Shi (Papel Secundário)
You Qian Shi
Papel Secundário
0.0
2018 Waiting For Me In Heaven
Chinese Movie, 2018,
[Head Nurse] (Papel Secundário)
[Head Nurse]
Papel Secundário
0.0
2018 Good Luck Dad
Chinese Movie, 2018,
Aunt Bang Bang Tuan (Papel Secundário)
Aunt Bang Bang Tuan
Papel Secundário
0.0
2018 The Island
Chinese Movie, 2018,
Sister Qi (Papel Secundário)
Sister Qi
Papel Secundário
7.3
2018 Really?
Chinese Movie, 2018,
Aunt (Papel Secundário)
Aunt
Papel Secundário
7.0
2018 Girls Always Happy
Chinese Movie, 2018,
Zhu Yuan (Papel Secundário)
Zhu Yuan
Papel Secundário
7.6
2018 Master Returns
Chinese Movie, 2018,
[Actress] (Papel Secundário)
[Actress]
Papel Secundário
0.0
2017 Baby Task Force
Chinese Movie, 2017,
Liu Shen (Papel Secundário)
Liu Shen
Papel Secundário
0.0
2017 The One
Chinese Movie, 2017,
Madame Zhang (Papel Secundário)
Madame Zhang
Papel Secundário
7.2
2017 Daddy, Be With Me
Chinese Movie, 2017,
Ni Yu Lan [Zhang Sheng Li's ex-wife] (Papel Secundário)
Ni Yu Lan [Zhang Sheng Li's ex-wife]
Papel Secundário
7.3
2017 Wished
Chinese Movie, 2017,
[Ma Fen Dou's Mother] (Papel Secundário)
[Ma Fen Dou's Mother]
Papel Secundário
7.2
2017 Little Lucky
Chinese Movie, 2017,
Aunt Tai (Papel Secundário)
Aunt Tai
Papel Secundário
7.0
2016 Crying Out In Love
Chinese Movie, 2016,
Ke Da's Mother (Papel Secundário)
Ke Da's Mother
Papel Secundário
7.4
2016 My Beloved Bodyguard
Chinese Movie, 2016,
Park Seon Nun (Papel Secundário)
Park Seon Nun
Papel Secundário
7.1
2015 The Right Mistake
Chinese Movie, 2015,
Lili (Papel Secundário)
Lili
Papel Secundário
6.0
2015 Véspera de Ano Novo Insana
Chinese Movie, 2015,
He Ping [Lao He's eldest daughter] (Papel Secundário)
He Ping [Lao He's eldest daughter]
Papel Secundário
7.3
2012 Million Dollar Crocodile
Chinese Movie, 2012,
[Wife of head Liu] (Papel Secundário)
[Wife of head Liu]
Papel Secundário
6.7
2011 The Story of David
Chinese Movie, 2011,
[David's mother] (Papel Secundário)
[David's mother]
Papel Secundário
6.5
2011 House Mania
Chinese Movie, 2011,
Ms. Xu (Papel Secundário)
Ms. Xu
Papel Secundário
0.0
2010 Disney High School Musical: China
Chinese Movie, 2010,
[School director] (Papel Secundário)
[School director]
Papel Secundário
6.6
2008 Os Amantes da Borboleta
Hong Kong Movie, 2008,
[Zhu Yan Zhi's mother] (Papel Secundário)
[Zhu Yan Zhi's mother]
Papel Secundário
7.3
2007 Happy Birthday
Hong Kong Movie, 2007,
[Nam's sister] (Papel Secundário)
[Nam's sister]
Papel Secundário
7.2
2005 Perpetual Motion
Chinese Movie, 2005,
(Papel Principal)
Papel Principal
0.0
2003 Cala, My Dog!
Chinese Movie, 2003,
Yang Li (Papel Secundário)
Yang Li
Papel Secundário
0.0
2002 Together
Chinese Movie, 2002,
Jiang Ping Ping (Papel Secundário)
Jiang Ping Ping
Papel Secundário
7.8
1993 Xing Jing Rong Yu
Chinese Movie, 1993,
Chen Mei Lan (Papel Secundário)
Chen Mei Lan
Papel Secundário
0.0
1990 The Last Princess Of Manchuria
Hong Kong Movie, 1990,
Wan Rong (Papel Secundário)
Wan Rong
Papel Secundário
7.4
Programa de TV
Ano Título # Papel Classificação
2021 Dao Yan Qing Zhi Jiao
Chinese TV Show, 2021, 20 eps
(Convidado)
20
Convidado
8.2
Trending Articles
Strong Female Leads in Chinese Historical and Wuxia Dramas
Editoriais - Jul 14, 2024

Explore our favorite strong female leads. May they encourage or inspire you in your own life!

Park Min Young has reportedly selected her next project after "Marry My Husband"
Notícias - Jul 23, 2024

Park Min Young will reportedly star in a new comedy K-drama after Marry My Husband.

Koo Kyo Hwan will reportedly work with Lee Je Hoon again for the new season of "Signal"
Notícias - Jul 22, 2024

Koo Kyo Hwan will reportedly reunite with Escape co-star Lee Je Hoon.

Hwang Jung Eum confirmed to be in a relationship!
Notícias - Jul 22, 2024

Hwang Jung Eum is confirmed to be in a relationship with a basketball player.

Li Qin Qin

Qin Qin Li
0 Followers
12 Hearts

Details

 • Primeiro Nome: Qin Qin
 • Sobrenome: Li
 • Native name: 李勤勤
 • Nacionalidade: Chinese
 • Gênero: Female
 • Nascido: Maio 2, 1962
 • Idade: 62

Meta de apoio semanal do MDL

17%
Ajude a apoiar o MyDramaList

Principais Contribuidores

edições 35
edições 2
edição 1
edição 1

Listas populares

Listas relacionadas de usuários
Lookalikes
284 people 2 loves

Discussões Recentes