Xue Hai Ren

Ren Xue Hai

 • Nome: Ren Xue Hai
 • Native name: 任学海
 • Nacionalidade: Chinese
 • Gênero: Male
 • Nascido: Abril 24, 1953
 • Idade: 71
Add Biography
Drama
Ano Título # Papel Classificação
2024 Floresce na Adversidade
Chinese Drama, 2024, 40 eps
[Xia's father] (Papel Secundário)
40
[Xia's father]
Papel Secundário
8.7
2024 Guang Ming Zhi Lu
Chinese Drama, 2024, 38 eps
Jiang Jing Lan (Papel Secundário)
38
Jiang Jing Lan
Papel Secundário
8.3
2024 Jiang He Zhi Shang
Chinese Drama, 2024, 34 eps
Director Cui (Papel Secundário)
34
Director Cui
Papel Secundário
8.0
2024 Espada e Fada 6
Chinese Drama, 2024, 36 eps
Luo Yu En (Papel Secundário)
36
Luo Yu En
Papel Secundário
7.6
2023 Kun Peng Ji Lang
Chinese Drama, 2023, 35 eps
Xu Shi Chang (Papel Secundário)
35
Xu Shi Chang
Papel Secundário
7.6
2023 Home Is Where the Heart Is
Chinese Drama, 2023, 32 eps
Xiao Da Gui (Papel Secundário)
32
Xiao Da Gui
Papel Secundário
7.8
2023 Wen Xiang Tan An Lu
Chinese Drama, 2023, 24 eps
Jie Bai Yao (Papel Secundário)
24
Jie Bai Yao
Papel Secundário
7.9
2023 Chang Feng Du
Chinese Drama, 2023, 40 eps
Zhao Yang [Minister of Works] (Papel Secundário)
40
Zhao Yang [Minister of Works]
Papel Secundário
8.5
2023 O Engenhoso
Chinese Drama, 2023, 36 eps
Su Ling He (Convidado)
36
Su Ling He
Convidado
8.2
2022 O Sangue da Juventude
Chinese Drama, 2022, 40 eps
Zhuo Xin [Eunuch / Jin Yan's master] (Convidado)
40
Zhuo Xin [Eunuch / Jin Yan's master]
Convidado
8.9
2022 Voo até Você
Chinese Drama, 2022, 39 eps
Gun Wei Min [Xiao Liang's father] (Ep. 29-31, 34-35) (Convidado)
39
Gun Wei Min [Xiao Liang's father] (Ep. 29-31, 34-35)
Convidado
8.1
2022 Horror Stories of Tang Dynasty
Chinese Drama, 2022, 36 eps
Mr. Dou [Dou Cong and Dou Yu Lin's father] (Ep. 1-2) (Convidado)
36
Mr. Dou [Dou Cong and Dou Yu Lin's father] (Ep. 1-2)
Convidado
8.3
2022 My Dear Families
Chinese Drama, 2022, 39 eps
Xiao Yuan Feng (Papel Secundário)
39
Xiao Yuan Feng
Papel Secundário
0.0
2021 Crying and Laughing Scholar
Chinese Drama, 2021, 42 eps
Shang Guan Hao (Papel Secundário)
42
Shang Guan Hao
Papel Secundário
7.1
2021 Espada Snow Stride
Chinese Drama, 2021, 38 eps
Lu Dong Yang [Lu Manor Butler] (Papel Secundário)
38
Lu Dong Yang [Lu Manor Butler]
Papel Secundário
8.8
2021 Poesia de Amor Milenar
Chinese Drama, 2021, 49 eps
[Old fairy] (Convidado)
49
[Old fairy]
Convidado
8.5
2021 Poetry of the Song Dynasty
Chinese Drama, 2021, 61 eps
Wang Dan (Papel Secundário)
61
Wang Dan
Papel Secundário
7.6
2021 Guardiões da Tumba
Chinese Drama, 2021, 32 eps
Lin Jing Yan (Papel Secundário)
32
Lin Jing Yan
Papel Secundário
7.5
2020 A Promessa de Chang'an
Chinese Drama, 2020, 56 eps
[Western Qi Envoy] (Papel Secundário)
56
[Western Qi Envoy]
Papel Secundário
7.6
2020 Conspiracy
Chinese Drama, 2020, 24 eps
Wang Hong Wei (Papel Secundário)
24
Wang Hong Wei
Papel Secundário
7.7
2020 Amor e Redenção
Chinese Drama, 2020, 59 eps
[Village Head] (Ep. 3) (Convidado)
59
[Village Head] (Ep. 3)
Convidado
8.7
2020 Intern Female Constable
Chinese Drama, 2020, 24 eps
Du Sheng (Papel Secundário)
24
Du Sheng
Papel Secundário
7.3
2020 We Are All Alone
Chinese Drama, 2020, 36 eps
Mo Zun [Mo Xiang Wan's father] (Papel Secundário)
36
Mo Zun [Mo Xiang Wan's father]
Papel Secundário
7.9
2020 Três Vidas, Três Mundos, O livro de Travesseiros
Chinese Drama, 2020, 56 eps
[Chief Eunuch] (Papel Secundário)
56
[Chief Eunuch]
Papel Secundário
8.6
2019 Grand Theft in Tang
Chinese Drama, 2019, 24 eps
Gao [imperial historian] (Convidado)
24
Gao [imperial historian]
Convidado
7.6
2019 The Brothers
Chinese Drama, 2019, 41 eps
Qi Yuan Fu (Papel Secundário)
41
Qi Yuan Fu
Papel Secundário
8.2
2018 Romantic Detective
Chinese Drama, 2018, 20 eps
Zhao Gang (Papel Secundário)
20
Zhao Gang
Papel Secundário
7.6
2018 Descendants of the Dragon
Chinese Drama, 2018, 15 eps
Guan Zhang (Papel Secundário)
15
Guan Zhang
Papel Secundário
7.1
2018 Monk Detective
Chinese Drama, 2018, 12 eps
Kou Meng Xun (Papel Secundário)
12
Kou Meng Xun
Papel Secundário
0.0
2017 Legend of the Dragon Pearl: The Indistinguishable Road
Chinese Drama, 2017, 90 eps
[Eunuch supervisor] (Papel Secundário)
90
[Eunuch supervisor]
Papel Secundário
7.7
2017 The Glory of Tang Dynasty
Chinese Drama, 2017, 60 eps
Chen Xi Lie (Papel Secundário)
60
Chen Xi Lie
Papel Secundário
7.8
2016 Men with Sword
Chinese Drama, 2016, 30 eps
Ruo Mu Hua [Prime Minister, Tian Ji] (Papel Secundário)
30
Ruo Mu Hua [Prime Minister, Tian Ji]
Papel Secundário
7.5
2016 A Lenda de Chusen
Chinese Drama, 2016, 58 eps
[Old village chief] (Convidado)
58
[Old village chief]
Convidado
8.1
2016 Hei Hu Zhi Feng Ying
Chinese Drama, 2016, 42 eps
[Head of the School] (Papel Secundário)
42
[Head of the School]
Papel Secundário
7.3
2016 The Classic of Mountains and Seas
Chinese Drama, 2016, 46 eps
Taohuaao Clan Chief [Fu Er's father] (Papel Secundário)
46
Taohuaao Clan Chief [Fu Er's father]
Papel Secundário
7.5
2016 The Spy War
Chinese Drama, 2016, 40 eps
Song Qing Ming (Papel Secundário)
40
Song Qing Ming
Papel Secundário
5.0
2015 Naughty Princess
Chinese Drama, 2015, 40 eps
Qiu Gong Gong (Papel Secundário)
40
Qiu Gong Gong
Papel Secundário
7.3
2015 Os quatro
Chinese Drama, 2015, 48 eps
Father Ji (Papel Secundário)
48
Father Ji
Papel Secundário
7.8
2015 Dash Out of the Moon Island
Chinese Drama, 2015, 35 eps
Father Su (Papel Secundário)
35
Father Su
Papel Secundário
0.0
2015 Minha Incrível Noiva
Chinese Drama, 2015, 40 eps
[Lord of the Grasslands] (Papel Secundário)
40
[Lord of the Grasslands]
Papel Secundário
7.4
2014 A Legend of Chinese Immortal
Chinese Drama, 2014, 76 eps
Hua Chong (Papel Secundário)
76
Hua Chong
Papel Secundário
7.5
2014 Shen Yi Da Dao Gong
Chinese Drama, 2014, 35 eps
Jade Emperor (Papel Secundário)
35
Jade Emperor
Papel Secundário
5.7
2014 Swords of Legends
Chinese Drama, 2014, 52 eps
Tie Zhu Guan Guan Zhu (Papel Secundário)
52
Tie Zhu Guan Guan Zhu
Papel Secundário
7.8
2014 Casal Perfeito
Chinese Drama, 2014, 45 eps
Li Gong Gong (Papel Secundário)
45
Li Gong Gong
Papel Secundário
7.6
2014 Generation of Dignity
Chinese Drama, 2014, 44 eps
Liu Cun Hou (Papel Secundário)
44
Liu Cun Hou
Papel Secundário
4.0
2013 Xi Die Yuan Yang
Chinese Drama, 2013, 25 eps
Liang Wen Sheng (Papel Secundário)
25
Liang Wen Sheng
Papel Secundário
7.7
2013 A Happy Life
Chinese Drama, 2013, 91 eps
Jiang Hong (Convidado)
91
Jiang Hong
Convidado
7.4
2013 The Empire Warrior
Chinese Drama, 2013, 38 eps
Eunuch Su Pei Sheng (Papel Secundário)
38
Eunuch Su Pei Sheng
Papel Secundário
7.7
2013 Legend of Lu Zhen
Chinese Drama, 2013, 59 eps
Zhu Er Ting (Papel Secundário)
59
Zhu Er Ting
Papel Secundário
8.1
2013 Desperate Love
Chinese Drama, 2013, 41 eps
Huo Wang (Papel Secundário)
41
Huo Wang
Papel Secundário
7.7
2013 Heroes in Sui and Tang Dynasties
Chinese Drama, 2013, 62 eps
Tang Bi (Papel Secundário)
62
Tang Bi
Papel Secundário
7.8
2012 Heroes of Sui and Tang Dynasties
Chinese Drama, 2012, 68 eps
Yun Ding Xing (Papel Secundário)
68
Yun Ding Xing
Papel Secundário
7.0
2012 Beauties of the Emperor
Chinese Drama, 2012, 32 eps
Zu Che (Papel Secundário)
32
Zu Che
Papel Secundário
7.3
2012 The Bride with White Hair
Chinese Drama, 2012, 42 eps
Wang Jia Yin (Papel Secundário)
42
Wang Jia Yin
Papel Secundário
7.5
2012 Allure Snow
Chinese Drama, 2012, 50 eps
Jiang Fu (Papel Secundário)
50
Jiang Fu
Papel Secundário
6.9
2012 Bandit of the Brothers
Chinese Drama, 2012, 30 eps
Da Zuo (Papel Secundário)
30
Da Zuo
Papel Secundário
5.0
2012 Dream Back to Tang Dynasty
Chinese Drama, 2012, 31 eps
Prince Wang (Papel Secundário)
31
Prince Wang
Papel Secundário
7.0
2012 The Bounty Hunter
Chinese Drama, 2012, 30 eps
Li Lian Ying (Papel Secundário)
30
Li Lian Ying
Papel Secundário
6.6
2012 Mystery in the Palace
Chinese Drama, 2012, 37 eps
Abbot Hong Ji (Papel Secundário)
37
Abbot Hong Ji
Papel Secundário
7.2
2012 Ru Yi
Chinese Drama, 2012, 42 eps
Yuan Guan Jia (Papel Secundário)
42
Yuan Guan Jia
Papel Secundário
7.3
2012 O Palácio 2
Chinese Drama, 2012, 37 eps
Master Jing Kong (Papel Secundário)
37
Master Jing Kong
Papel Secundário
7.4
2011 Abandoned Secret
Chinese Drama, 2011, 31 eps
Dai Ming Cong (Papel Secundário)
31
Dai Ming Cong
Papel Secundário
7.4
2011 Beauty World
Chinese Drama, 2011, 35 eps
Father Wang (Papel Secundário)
35
Father Wang
Papel Secundário
7.4
2011 Coração Escarlate
Chinese Drama, 2011, 35 eps
He Tai Yi (Papel Secundário)
35
He Tai Yi
Papel Secundário
8.4
2011 New My Fair Princess
Chinese Drama, 2011, 98 eps
Ma Yu (Convidado)
98
Ma Yu
Convidado
7.6
2011 The Four Brothers of Peking
Chinese Drama, 2011, 36 eps
Zhang Chang Mao (Papel Secundário)
36
Zhang Chang Mao
Papel Secundário
7.3
2011 Tears of a Bride
Chinese Drama, 2011, 27 eps
Father Lu (Papel Principal)
27
Papel Principal
6.5
2011 Palácio: A Fechadura do Coração de Jade
Chinese Drama, 2011, 39 eps
Li De Quan (Papel Secundário)
39
Li De Quan
Papel Secundário
7.7
2011 Wu Xing Hong Qi Ying Feng Piao Yang
Chinese Drama, 2011, 40 eps
Li Ke Nong (Papel Secundário)
40
Li Ke Nong
Papel Secundário
4.0
2010 Happy Mother-In-Law, Pretty Daughter-In-Law
Chinese Drama, 2010, 33 eps
He Wen Jiu (Papel Secundário)
33
He Wen Jiu
Papel Secundário
7.2
2010 Ghost Catcher: Legend of Beauty
Chinese Drama, 2010, 40 eps
{Crime of Beauty} Bi Gan [Minister]] (Papel Secundário)
40
{Crime of Beauty} Bi Gan [Minister]]
Papel Secundário
6.3
2010 Before Dawn
Chinese Drama, 2010, 30 eps
Zhuang Yun Qing (Papel Secundário)
30
Zhuang Yun Qing
Papel Secundário
7.6
2010 Who knows the Female of the women
Chinese Drama, 2010, 30 eps
Sun Zhang Fang (Papel Secundário)
30
Sun Zhang Fang
Papel Secundário
7.2
2010 Three Kingdoms
Chinese Drama, 2010, 95 eps
Ji Ping (Papel Secundário)
95
Ji Ping
Papel Secundário
8.3
2010 Wan Li Shou Fu Zhang Ju Zheng
Chinese Drama, 2010, 43 eps
Qin Yong Xi (Papel Secundário)
43
Qin Yong Xi
Papel Secundário
0.0
2010 Xue Se Chen Xiang
Chinese Drama, 2010, 30 eps
Duke Mu (Papel Secundário)
30
Duke Mu
Papel Secundário
0.0
2010 Journey to the West
Chinese Drama, 2010, 52 eps
Lingji Buddha (Papel Secundário)
52
Lingji Buddha
Papel Secundário
7.8
2009 The Heaven Sword and Dragon Saber
Chinese Drama, 2009, 40 eps
Ha Zong Guan (Papel Secundário)
40
Ha Zong Guan
Papel Secundário
7.7
2009 Traveling Tiger Mountain
Chinese Drama, 2009, 35 eps
Cai Jun Zhang (Papel Secundário)
35
Cai Jun Zhang
Papel Secundário
8.0
2009 Lurk
Chinese Drama, 2009, 30 eps
Mr. Ye (Papel Secundário)
30
Mr. Ye
Papel Secundário
7.6
2009 South City Resentment
Chinese Drama, 2009, 28 eps
Tang Ding Shan (Papel Secundário)
28
Tang Ding Shan
Papel Secundário
4.0
2008 Taiwan 1895
Chinese Drama, 2008, 36 eps
Chen Bao Zhen (Papel Secundário)
36
Chen Bao Zhen
Papel Secundário
8.0
2008 Detective Dee 3
Chinese Drama, 2008, 48 eps
Zhang Jian Zhi (Papel Secundário)
48
Zhang Jian Zhi
Papel Secundário
7.3
2008 Shi Da Qi Yuan
Chinese Drama, 2008, 36 eps
Ma Wen Zheng (Papel Secundário)
36
Ma Wen Zheng
Papel Secundário
7.6
2007 Fairy Couple
Chinese Drama, 2007, 36 eps
Wang Chong Guang (Papel Secundário)
36
Wang Chong Guang
Papel Secundário
7.5
2007 The Fairies Of Liao Zhai
Chinese Drama, 2007, 40 eps
[Royal doctor] (Papel Secundário)
40
[Royal doctor]
Papel Secundário
7.6
2007 Sword Stained With Royal Blood
Chinese Drama, 2007, 30 eps
Fan Wen Cheng (Papel Secundário)
30
Fan Wen Cheng
Papel Secundário
7.5
2006 Ji Gong Xin Zhuan
Chinese Drama, 2006, 30 eps
Yue Da (Papel Secundário)
30
Yue Da
Papel Secundário
7.5
2006 The Legendary Warrior
Chinese Drama, 2006, 32 eps
Liu Yan Wai (Papel Secundário)
32
Liu Yan Wai
Papel Secundário
7.4
2006 Wing Chun
Hong Kong Drama, 2006, 40 eps
Cheng Zhi Chao (Papel Secundário)
40
Cheng Zhi Chao
Papel Secundário
7.2
2005 Wu Dang II
Chinese Drama, 2005, 40 eps
Fan Xiu Ming (Papel Secundário)
40
Fan Xiu Ming
Papel Secundário
7.4
Filme
Ano Título Papel Classificação
TBA Bai Zhan Rong Yao Zhi Zhan Shen Fang Bian
Unconfirmed
Chinese Movie, 0000,
Zhao Guo Wei (Papel Secundário)
Zhao Guo Wei
Papel Secundário
0.0
2024 To Be a Bigman
Chinese Movie, 2024,
Deng Bo (Papel Secundário)
Deng Bo
Papel Secundário
0.0
2022 Meet You in the Best Time
Chinese Movie, 2022,
Teacher Wang (Papel Secundário)
Teacher Wang
Papel Secundário
7.4
2022 The Cases of Disappearances
Chinese Movie, 2022,
Lang Zhong (Papel Secundário)
Lang Zhong
Papel Secundário
7.0
2021 The Warlord of the Sea
Chinese Movie, 2021,
Tu Ge Dong (Papel Secundário)
Tu Ge Dong
Papel Secundário
7.9
2021 The King of Cookery
Chinese Movie, 2021,
Wu Yao Hui (Papel Secundário)
Wu Yao Hui
Papel Secundário
8.2
2021 The Legend of Shaolin Temple
Chinese Movie, 2021,
[Imperial envoy] (Convidado)
[Imperial envoy]
Convidado
6.3
2020 Lady Assassin
Chinese Movie, 2020,
Du Zhu (Papel Secundário)
Du Zhu
Papel Secundário
0.0
2019 Earthquake Miracle
Chinese Movie, 2019,
Lao Zhao (Papel Secundário)
Lao Zhao
Papel Secundário
0.0
2018 Counterespionage
Chinese Movie, 2018,
Yu Yun Qing (Papel Principal)
Yu Yun Qing
Papel Principal
0.0
2017 Gege's Personal Health
Chinese Movie, 2017,
[Prince] (Papel Secundário)
[Prince]
Papel Secundário
6.4
2016 Waste Wood Lord
Chinese Movie, 2016,
Zhen Ban Xian (Papel Secundário)
Zhen Ban Xian
Papel Secundário
10.0
2016 Super Eunuch 2
Chinese Movie, 2016,
Hai Da Fu (Papel Secundário)
Hai Da Fu
Papel Secundário
7.2
2011 Legendary Amazons
Chinese Movie, 2011,
Lord Fan (Papel Secundário)
Lord Fan
Papel Secundário
6.9
2010 Adventure of The King
Hong Kong Movie, 2010,
[Antique dealer] (Papel Secundário)
[Antique dealer]
Papel Secundário
7.0
Trending Articles
Autopsying Queen of Tears
Resumo dos episodios - Jun 15, 2024

Dissecting the good, the bad and the in between, layer by layer.

Chun Woo Hee in talks to join Song Joong Ki in a new K-drama by "Yumi's Cells" director
Notícias - Jun 17, 2024

Chun Woo Hee will reportedly join the upcoming K-drama My Youth with Song Joong Ki.

Korean TV Series for those who are in a rush
Editoriais - Jun 16, 2024

In this article, we will look at Korean web series that might be on the top of your watcher's list.

"The Atypical Family" Jang Ki Yong Says He Felt Awkward Playing a Father
Notícias - Jun 14, 2024

Read an excerpt from the actor's interview

Recap of Moon In The Day
Resumo dos episodios - Jun 21, 2024

Let's go back to the amazing drama Moon In The Day!

"I want to study a little more": "The Atypical Family" Park So Yi
Notícias - Jun 14, 2024

Child actress Park So Yi sits for an interview

Season 2 and 3 of Netflix's "Squid Game" to be released sequentially
Notícias - Jun 14, 2024

The Netflix original K-drama Squid Game is confirmed to have two new seasons that will reportedly be released sequentially.

Ren Xue Hai

Xue Hai Ren
0 Followers
7 Hearts

Details

 • Primeiro Nome: Xue Hai
 • Sobrenome: Ren
 • Native name: 任学海
 • Nacionalidade: Chinese
 • Gênero: Male
 • Nascido: Abril 24, 1953
 • Idade: 71

Meta de apoio semanal do MDL

47%
Ajude a apoiar o MyDramaList

Principais Contribuidores

edições 37
edições 10
edições 4
edições 3

Listas populares

Listas relacionadas de usuários
Notable
2490 people 9 loves
Actors I love
198 people
Favorite Actors
27 people

Discussões Recentes